Get Adobe Flash player

laserove

Společnost ROCKWELD-GROUP se zabývá odporovým a laserovým svařováním, včetně chlazení. V případě zájmu o zmíněné technologie pokračujte na stránku Projekty ROCKWELD-GROUP, kde jsou zastoupeny jednotlivý výrobci těchto technologií.

 

Laserové svařování

Laserové svařování se vyznačuje vysokými svařovacími rychlostmi, minimálními deformacemi spojovaných dílů a velmi úzkou tepelně ovlivněnou oblastí. Umožňuje řešit řadu svařovacích operací s možností automatizace a robotizace. Jednou z mála nevýhod jsou zatím vysoké investiční náklady spojené s instalací laserového systému, které tuto technologii předurčují pro sériovou výrobu.

Při svařování laserem je paprsek soustředěn do úzkého svazku a opticky zaostřen do ohniska miniaturních rozměrů. V ohnisku je velmi vysoká koncentrace výkonu (až 1012 W/cm2). Rychlost ohřevu materiálu v místě dopadu fotonů je mnohonásobně vyšší než odvod tepla do okolí. Dochází tak k lokálnímu ohřevu dané oblasti do teploty varu a při vhodném zkombinování svařovacích parametrů (výkon, svařovací rychlost) dochází k efektu tzv. „klíčové dírky“. Do oblasti svaru se přivádí ochranná atmosféra, která zabraňuje oxidaci a pórovitosti místa svaru. Volba ochranného plynu (např. Ar, He) může mít vliv na geometrii svaru. Přehřátý materiál se okamžitě odpaří a vzniká tak dutina, jejíž stěny jsou tvořeny tenkou vrstvou taveniny. Ta při pohybu laserového paprsku uzavírá svarovou lázeň gradientem povrchového napětí. Za dutinou tavenina rychle krystalizuje a vzniká svar. Princip laserového svařování je zobrazen na obr.

Princip laserového svařování na „klíčovou dírku“

Princip laserového svařování na „klíčovou dírku“

 

Díky tomuto procesu může laserový paprsek vytvářet svary s dobrým poměrem mezi šířkou a hloubkou průvaru.

Laserovým svařovacím procesem lze vytvořit téměř všechny základní typy svarů, jaké se vytvářejí i ostatními technologiemi. Jde o svary koutové, na tupo, bodové atd. (viz obr. níže). Svarové plochy se připravují dělením, opracováním a upravením.

Druhy svařovaných spojůDruhy svařovaných spojů

 

Při svařování laserem je možné použít také přídavný materiál (ve formě drátu přidávaného do svaru nebo plnící kovové vložky). Přídavné materiály se volí jen tehdy, pokud potřebujeme ovlivnit krystalizaci, chemické složení, nebo potřebujeme doplnit přídavným materiálem svarový kov.

 

Svařitelnost materiálů laserem

Lasery moderních typů lze použít jak v oblasti mikrosvařování, tak při svařování velkých tlouštěk. Malá spotřeba na jednotkovou délku svaru vede ve svařovaných dílech ke snížení napětí a deformací. Rychlost ochlazování je díky malému vnesenému teplu vysoká, a proto u nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nesmí obsah uhlíku překročit hodnotu 0,2 %. Výborných výsledků svařování laserem můžeme dosáhnout u vysokolegovaných ocelí, niklu, molybdenu atd. V tabulce níže je uvedena svařitelnost materiálů laserem.Svaritelnost materialu laserem

 

 

Laserové řezání

Laserové řezání patří l nejnovějším metodám dělení, při kterém zaostřený (fokusovaný) laserový paprsek se značně vysokou koncentrací výkonu umožňuje dělit materiály a slitiny prakticky nezávisle na jejich tepelně-fyzikálních vlastnostech. Dosahuje se přitom velmi malá šířka řezu s minimální tepelně ovlivněnou oblastí. Při laserovém dělení nedochází k mechanickému působení na zpracovávaný materiál a vznikají minimální deformace. Proto je možné dělit materiály s vysokou přesností, a to i materiály velmi snadno deformovatelné nebo křehké.

 

 

V případě že nejste zatím registrováni v naší klientské databázi a nedostáváte žádná obchodní sdělení, učiňte tak prosím formou formuláře:

https://rockweld.cz/kontakty/kontaktni-formular/

Sdílet
  E-SHOP
  odkaz na E-SHOP

  Ve spolupráci s firmou KARL KOERSCHULTE GmbH, nabízíme více než 40.000 položek v oblasti spojovacího materiálu, nástroje různých velikostí a rozměrů, značek BOSCH, Metabo, Geko, Eisemann, FLEX, Makita, Gesipa, Eibenstock, Fein, FESTOOL, REMKO, STEINEL, ENDRESS, BERG & SCHMID, SÄGETECHNIK,..

  Stránky E-SHOPu jsou momentálně ve výstavbě, zboží Vám můžeme nabídnout formou tištěného katalogu nebo nabídky..

  Realizace & Webdesign © Petr Bíma

  Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.