Get Adobe Flash player

bodove-svarovani

Společnost ROCKWELD-GROUP se zabývá odporovým a laserovým svařováním, včetně chlazení. V případě zájmu o zmíněné technologie pokračujte na stránku Projekty ROCKWELD-GROUP, kde jsou zastoupeny jednotlivý výrobci těchto technologií.

 

Bodové svařování

Bodové svařování je jedním z druhů odporového svařování přeplátováním. V praxi je to nejpoužívanější způsob svařování. Využíváme jej na svařování tenkých plechů zejména v automobilovém průmyslu nebo spojení drátů do mříží, resp. sítí. Spojované materiály jsou k sobě přimáčknuty dvěma elektrodami, jimiž zároveň prochází elektrický proud. Ocel je oproti měděným elektrodám špatný vodič, proto v ní při procházení proudu vzniká velký odpor a dojde k lokálnímu ohřátí styčných ploch svařovaných plechů. Při současném působení tlaku tak dojde k lokálnímu svaření. Vzniklé svary mají velkou pevnost proti usmyknutí ve směru ploch plechů ve srovnání s namáháním kolmo k povrchu plechů.

Odporové svařováníPrincip odporového svařování – bodování

Bodové svařování_1

V porovnání s ostatními metodami svařování probíhá odporové svařování ve velmi krátkých časech, takže vyvinutá tepelná energie se téměř v celém rozsahu využije k ohřátí spojovaného místa na svařovací teplotu a ztráty rozvedením tepla do okolí svaru jsou proto minimální. Kromě toho je spotřeba elektrické energie při chodu stroje naprázdno zanedbatelná. Tyto dvě vlastnosti zvyšují energetickou ekonomii, neboť umožňují snižovat režijní náklady.

Při svařování elektrickým odporem není zdrojem tepla elektrický oblouk, ale elektrický odpor vzniklý v místě styku dvou svařovaných materiálů. Jedná se o tzv. přechodový odpor. Průchodem elektrického proudu (vysoké hodnoty) tímto odporem (svařovaným místem) dojde k místnímu ohřevu materiálů. Materiály se teplem nataví a k jejich svaření dojde po silném stlačení. Svářečky pro svařování elektrickým odporem tedy musí obsahovat kromě výkonného zdroje elektrického proudu také mechanické prvky umožňující velmi silné stlačení svařovaných materiálů v místě svaru.

Při bodovém svařování vzniká spoj ve tvaru svarových čoček mezi přeplátovanými dílci. Podle uspořádání svařovacích elektrod se dá rozdělit na dvě hlavní skupiny:

přímé bodové svařování – vytvářejí se svary mezi elektrodami umístěnými obyčejně souose z opačných stran svařovaných dílců

nepřímé bodové svařování – vytvářejí se svary tak, že elektrody jsou umístěny obyčejně v různých osách z jedné strany svařovaných dílců

Základní druhy bodového svařování

a) přímé bez bočního       c) nepřímé bez bočního
          b) přímé s bočním            d) nepřímé s bočním proudem

 

Elektrody se vyrábějí z takových materiálů, které lze nekonfliktně použít pro svařování daných základních materiálů. Pro ocelové plechy a dráty se nejčastěji používají měděné, které při vývinu tepla neuvolňují do okolního prostředí žádné škodlivé emise. Jinými materiály elektrod mohou být např. slitiny kobaltu a kadmia, mědi a stříbra a kadmia, mědi a niklu a křemíku a dalších.

Vady bodových svarových spojů
Z obrázků jsou patrné vady a možné problémy při svařování bodových svarových spojů.

Chyby při odporovém svařování

 

V případě že nejste zatím registrováni v naší klientské databázi a nedostáváte žádná obchodní sdělení, učiňte tak prosím formou formuláře:

https://rockweld.cz/kontakty/kontaktni-formular/

Sdílet
  E-SHOP
  odkaz na E-SHOP

  Ve spolupráci s firmou KARL KOERSCHULTE GmbH, nabízíme více než 40.000 položek v oblasti spojovacího materiálu, nástroje různých velikostí a rozměrů, značek BOSCH, Metabo, Geko, Eisemann, FLEX, Makita, Gesipa, Eibenstock, Fein, FESTOOL, REMKO, STEINEL, ENDRESS, BERG & SCHMID, SÄGETECHNIK,..

  Stránky E-SHOPu jsou momentálně ve výstavbě, zboží Vám můžeme nabídnout formou tištěného katalogu nebo nabídky..

  Realizace & Webdesign © Petr Bíma

  Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.